Kontaktní improvizace

Co to je kontaktní improvizace?

Pohyb s rekvizitou, partnerem nebo skupinou, kde se rozvíjí základní pohybové principy jako je schopnost reagovat na změny v pohybu v partnera, prostoru, rovnováze…

Kontaktní improvizace otevírá prostor přítomnosti a rozvíjí:

 • spontaneitu, hravost, otevřenost
 • funkční řetězení pohybu a bezpečný pohyb,
 • empatii, měkkost, laskavost,
 • schopnost následovat i vést.

.

Pro koho je kontaktní improvizace vhodná?

Pro začátečníky i pokročilé tanečníky či improvizátory, kteří chtějí rozvíjet své tělo, zažívat flow (pohybové plynutí) a radost z pohybu.

Efektivita a návodnost aktivit vedených Mirkou v rámci Rozvoj tancem pomáhá rychle stmelit skupinu, vytvořit příjemnou, přátelskou a podporující atmosféru, a tak se velmi snadno zapojí i úplně noví lidé.

Kromě pohybových záměrů může být motivací i rozvíjení kreativity, schopnosti naslouchat a/nebo jesně a srozumitelně vést.

Improvizace s rekvizitou:

Akrobatický kontaktní tanec:

Učím kontaktní improvizaci od základu a do hloubky, jedná se tedy především o rozvoj citlivosti a vědomí, o komunikaci, vztazích a vnitřní práci, která se postupně rozvíjí směrem ven, k partnerovi. 

Náplň:

 • Kontakt s ostatními skrze předávání váhy
 • Techniky jednoduchých zvedaček a jejich přirozené zakomponování do improvizace
 • Objevování možností pohybu a kontaktu
 • Posilování a protahování těla, tak aby bylo připraveno na kontakt
 • Prozkoumávání základních principů kontaktního pohybu
 • Práce s pozorností, koordinací, tlakem, uvolněním, gravitací
 • Techniky zcitlivující vnímání sebe i druhého člověka
 • Cvičení důvěry a pohybové komunikace

Hlavním cílem je rozvoj povědomí o vlastním těle a možnostech v kontaktu s druhými.

Na lekcích se setkáte s rozmanitou kombinací technik a principů, které rozšiřují vědomí tanečníků a podporují rozvoj vnímání, sebeuvědomění, kontaktu a kreativity.

O čem kontaktní improvizace není?

NEmusíš se bát žádného ochmatávání a huhu přístupů lektorů nebo účastníků. Občas se na to na velkých nebo specializovaných akcích dá narazit, ale rozhodně to není standard – spíše výjimka potvrzující pravidlo respektu, slušnosti a ukotvenosti.

 

V čem je kontaktní improvizace od Rozvoj tancem specifická?

Každá lekce začíná společným kruhem, kde zjišťuji aktuální nastavení, množství energie nebo zkušenosti s kontaktní improvizací. Lekce je pak doslova realizována na míru účastníkům a vychází vstříc jejich potřebám a zájmům. Díky takovému přístupu se zvládne zapojit jak úplný začátečník, tak i pokročilý tanečník.

 

Co si vzít na lekci s sebou?

Stačí pohodlné oblečení, ideálně zakrývající lokty a kolena. Tančíme v ponožkách nebo bosí. Na osvěžení se bude hodit nějaké pití v uzavíratelné láhvi. Nic dalšího není potřeba 😉

 

Volná kontaktní improvizace:

Ukázka komunitní tvorby:

Pro koho je kontaktní improvizace vhodná?

Na první pohled by se mohlo zdát, že je to cvičení jako dělané pro páry a jejich vzájemné naladění a harmonizaci, protože když to ladí v tanci, tak to ladí i v životě a naopak, ale není to jediné a dokonce ani hlavní téma.

Kontaktní improvizace je vhodná pro každého, kdo rád komunikuje s ostatními lidmi nebo kdo se to chce naučit nebo se v tom zdokonalit. Je to aktivita vhodná pro všechny, kteří chtějí rozpohybovat své tělo, rozbourat své pohybové stereotypy, rozpustit své strachy ze sociální interake a z doteku a lépe, intenzivněji vnímat sebe i ostatní.

Kontaktní improvizace umožňuje projevovat naši přirozenost a reagovat spontánně na aktuální pohnutky a situaci.

Kontatktní improvizace zahrnující vědomý pohyb vám dopomůže ke zcitlivění vnímání druhých i sebe, přinese vám novou fyzickou zkušenost a v neposlední řadě příjemný pocit z uvolnění těla a mysli a velmi pravděpodobně i zážitek návykového, nepopsatelného pocitu pohybového flow (plynutí) bez prostoru a času – hlavní důvod, proč se tomu většina z nás vlastvě věnuje 💛 .

O čem ta kontaktní improvizace vlastně je?

Jedná se o tanec či pohyb s partnerem založený na práci s váhou, rovnováhou a vzájemné podpoře. Nejedná se ale o tanec podobný tancům společenským – není zde žádné předepsané držení ani kroky… Jsou tu jen dva lidé (nebo více) ve vzájemném vztahu, který se organicky proměňuje a vyvíjí nebo zaniká podle toho, co je zrovna jejich cílem. Kontaktní improvizace umožňuje projevovat naši přirozenost a reagovat spontánně na aktuální pohnutky a situaci.

Tento systém jedinečným způsobem propojuje posilování celého těla, rozvoj vztahů mezi lidmi, reflexy (zapojuje spodní mozek) a zcela odlišné vnímání situace, prostoru, času i sebe sama. Umocňuje bytí tady a teď.

Jak to vypadá v praxi?

Na lekcích prozkoumáváme vlastní akce a reakce, vnímání svého těla v širších souvislostech a více do hloubky, abychom byli schopní vědomého kontaktu s partnerem, a tak si více užíli vše, co se v okamžiku kontaktu odehrává.

 

Lidem se často stává, že zažijí pocit plynutí a harmonie, který se podobá svobodě při létání nebo plavání v moři.

Díky tanečnímu partnerovi se totiž můžeme dostat do pozic a stavů, do kterých bychom se sami nikdy dostat nemohli.

 

Velmi brzy zjistíte, že s tanečním vztahem v kontaktní improvizaci je to stejné jako s jakýmkoli jiným vztahem v běžném životě. Díky fyzickým cvičením se můžeme naučit zdokonalovat se v oblastech, kde cítíme nejistotu v běžném životě (důvěra, dominance, submise..), a můžeme tak jemně a přitom znatelně ovlivňovat a kultivovat svoje projevy i mimo taneční parket.

theme by teslathemes
X