Individuální péče

Pokud hromadné lekce a semináře nejsou právě pro vás, můžete si vybrat z nabídky individuálních setkání.

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÝ ROZVOJ

 

Setkání jsou vhodná pokud chcete zlepšit fyzickou kondici, zharmonizovat tělo a duši, ladněji se hýbat, překonat některé fyzické či psychické bloky nebo si prostě jen zacvičit bez pozornosti ostatních lidí a s plnou pozorností a péčí lektora.

 • Taneční a pohybové lekce (technika, improvizace, kontakt i akrobacie)
 • Cvičení pro posílení těla i mysli

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Konzultace jsou vhodné pokud se chcete rozvíjet, ale nevíte, jak nebo kudy. Citlivě podporuji v nacházení vlastní cesty k vytouženým cílům.


Prostředky, kterých využívám

 • koučink a psychologické poradenství
 • neverbální techniky sebevyjádření
 • pohybové aktivity (psychomotorika)
 • sebeexplorační kreativní techniky
 • relaxační a regulační techniky
 • imaginace

Zaměřuji se na témata:

 • Hledání a realizace vize.
 • Zvýšení akceschopnosti.
 • Otázky vztahů s muži/ženami.
 • Podpora sebevědomí a sebeprezentace.
 • Oblast seznamování, oslovování.
 • Sebepřijetí.
 • Osobnostní rozvoj
 • Životní spokojenost.
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Dosahování vytýčených cílů.
 • Pozitivní vztah k tělu.

Osobnostní rozvoj pro ženy

 • rozvoj ženské přirozenosti
 • sebepoznání a sebezkušenost
 • posilování sebevědomí v kontextu ženskosti
 • práce s archetypy
 • rozvoj lásky k sobě
 • zvědomění a efektivní využití cykličnosti
 • porozumění a přijetí
 • témata: spiritualita, meditace, cyklus energie, nálady, láska, vztahy, sex, sebevědomí, ženskost, jemnost, vášeň a kreativita

Cenové podmínky:

1200 Kč/h online (vč. poznámek)
1800 Kč/h na živo
 6000 Kč za balíček 6 online setkání
 9000 Kč za balíček 6 živých setkání

V případě zájmu o více informací nebo přímo o individuální péči mne neváhejte kontaktovat na e-mailu info@mirkapapajikova.cz.

Individuální setkání můžete také pořídit ve formě dárkového poukazu.

theme by teslathemes
X