Individuální péče

Pokud hromadné lekce a semináře nejsou právě pro vás, můžete si vybrat z nabídky individuálních setkání.

INDIVIDUÁLNÍ POHYBOVÝ ROZVOJ

Setkání jsou vhodná pokud chcete

 • 💛 zlepšit fyzickou kondici,
 • 💛 zharmonizovat tělo a duši,
 • 💛 ladněji se hýbat,
 • 💛 překonat stud a obavy
 • 💛 nebo si jen zacvičit či zatančit bez ostatních lidí a s plnou pozorností a péčí lektora.

Náplň setkání se vždy odvíjí od požadavků klienta, ale orientačně je základ takový:

 • Úvodní fyzická diagnostika a doporučení pro zdravý, efektivní pohyb
 • Taneční a pohybové techniky, improvizace
 • Cvičení pro posílení těla i mysli
 • Možnost zaměření na konkrétní styl nebo taneční prvek
 • Možnost zařezení kontaktní improvizace nebo párové akrobacie

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Konzultace jsou vhodné pokud se chcete rozvíjet, ale nevíte, jak nebo kudy. Citlivě podporuji v nacházení vlastní cesty k vytouženým cílům.


Prostředky, kterých využívám

koučink a psychologické poradenství, pohybové aktivity (psychomotorika), sebeexplorační kreativní techniky, relaxační techniky, imaginace

Zaměřuji se na témata:

 • Hledání a realizace vize.
 • Zvýšení akceschopnosti.
 • Podpora sebevědomí a sebeprezentace.
 • Oblast seznamování, oslovování.
 • Sebepřijetí.
 • Osobnostní rozvoj
 • Životní spokojenost.
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Pozitivní vztah k tělu.

Osobnostní rozvoj pro ženy

 • rozvoj ženské přirozenosti
 • práce s archetypy
 • zvědomění a efektivní využití cykličnosti
 • porozumění a přijetí
 • témata: spiritualita, meditace, cyklus energie, kolo roku, nálady, láska, vztahy, sex, sebevědomí, ženskost, jemnost, vášeň a kreativita

Cenové podmínky:

1200 Kč/h online
1800 Kč/h živě (+ nájem prostor)
 6000 Kč za balíček 6 online setkání
 9000 Kč za balíček 6 živých setkání

V případě zájmu o více informací nebo přímo o individuální péči mne neváhejte kontaktovat na e-mailu info@mirkapapajikova.cz.

Individuální setkání můžete také pořídit ve formě dárkového poukazu.

theme by teslathemes
X