TvorbaUMĚLECKÁ CESTA: Kdo jsem?

Pojďte s námi zažít ojedinělou fúzi tanečního, uměleckého a snového světa – zažít si sebezkušeností tvořivý proces, na jehož konci bude několik obrázků, básní/textů, tanečních etud a možná i nějaká jasnější odpověď na otázku: „Co vlastně chci od života?“ nebo „Kdo jsem?“.

Budeme tvořit o tom, co nás utváří a skrze svou tvorbu budeme tvarovat sebe sama do nové, umělecky otevřenější, tvořivější formy.

90 dní kontinuální práce na otevírání a rozvíjení

svého uměleckého a tvořivého potenciálu.

Z toho 6 dní strávíme společně kresbou, tancem, psaním, prací se sny a se stíny, které se budou vynořovat, a zbylé dny budete vždy ráno do svého e-mailu dostávat nový úkol, doporučení či inspiraci pro váš den.

Mnoho z nás ať už vědomě, či nevědomě, cítí potřebu tvořit, zanechat nějaký hmatatelný výsledek či výtvor – potvrzení a ohraničení vlastní existence.

 

 

Skrze kresbu, tanec i kreativní texty budeme pracovat se svými záměry, postoji, seberealizací a také se sny a se stíny (těmi temnými, které nás svazují, i těmi zlatými, které v sobě ukrývají náš potenciál)

Záměrem programu je probudit v nás tvořivou energii.

S tím souvisí práce se stíny (upozaděnými nebo potlačenými částmi sebe sama, které nám brání v žití plného potenciálu) a také hledání vlastního poslání (co tedy znamená právě pro mne naplňovat svůj potenciál) a konečně také život v hojnosti (jak skrze svůj potenciál prosperovat).

To jsou tři základní témata, která nás budou provázet mezi jednotlivými setkáními.

Budeme pracovat s principy:

 • Umělcovy cesty
 • Tibetského budhismu v oblasti práci se sny a stíny
 • Labanovy analýzy pohybu a principy Baternieff fundamentals
 • Taneční, pohybové, divadelní improvizace
 • Výtvarné tvorby

Náplň:

 • Tanec – technika, funkční pohybové principy a improvizace + vlastní tvorba
 • Kresba – trénink techniky a vlastní tvorba s osobní asistencí
 • Kreativní psaní – trénink různorodých textových útvarů, vlastní tvorba
 • Další tvoření (podle zájmu a zaměření skupiny)
 • Práce se sny – dekódování, pamatování, porozumění, tvoření plánů, lucidita
 • Sdílení zkušeností, inspirace, vzájemná podpora

Celý tento proces bude kreativní a inspirativní CESTOU za poznáním sebe sama, našeho nitra, představ, snů, pocitů i myšlenek.

 

Mezi setkáními bude probíhat online komunikace, individuální konzultace a plnění úkolů.

Každý den Vám do e-mailu přijdou podněty pro podporu pozitivního rozvoje v životě.

Termíny osobních setkání:

 • 18. + 19. 01. 2020
 • 01. + 02. 02. 2020
 • 14. + 15. 03. 2020
 • Možnost zúčastnit se i jen jednoho víkendu.
 • Možnost zúčastnit se i JEN ONLINE PROGRAMU!

Cena:

 • 4.500 Kč/měsíc = víkend + domácí úkoly a podpůrná skupina
 • 12.021 Kč = 90 dní intenzivního tvoření a práce na sobě (3 víkendy, podpůrná skupina a individuální konzultace, profi dokumentace a záznamy)
 • 2.900 Kč/90 dní POUZE online program

 

 • Rezervace je platná po uhrazení 4.500 Kč (za jeden víkend/měsíc nebo jako záloha na celý cyklus)

V ceně je zahrnuto:

 • všechen použitý materiál, poklady i záznamy
 • denní přísun úkolů, podnětů a inspirací ve třech tématech:

1/ uvolnění tvořivého potenciálu, pročišťování, práce se stíny,

2/ vize (inspirace, záměr, motivace, poslání),

3/ hojnost (seberealizace, jak své dary uplatňovat)

 

 • zapojení v podpůrně skupině na FB
 • 2 individuální konzultace 60-90 minut se mnou a/nebo Florianem (v hodnotě 900-1700 Kč/konzultace)
 • profesionální fotografie vaší tvorby (v hodnotě 4-6 tisíc Kč)
 • výstupy: vaše výrobky, video z Vaší pohybové tvorby + v případě zájmu grafické propojení vašich kreseb s textem, básněmi apod.

STORNO podmínky:

Při odhlášení z akce v předstihu více než 5 týdnů je storno poplatek 20%. V případě zrušení účasti v předstihu 2 týdnů od akce je storno 50%, při odhlášení méně než 2 týdny před akcí se poplatek nevrací. V každém případě je ale možné za sebe najít náhradníka (bez jakýchkoli poplatků).

LEKTOŘI

Mgr. MIRKA PAPAJIKOVÁ

Tanečnice, fotografka a lektorka osobnostního rozvoje skrze tělo

Od roku 2012 se aktivně zabývá osobnostním rozvojem skrze tělo a pohyb. Na svých lekcích rozvíjí principy vědomého pohybu a rozšiřování vědomí i do dalších oblastí života.

Čtyři roky se věnovala problematice seznamování v rámci organizace Zážitková seznamka Titali.

Sedmým rokem pracuje s převážně ženskými, ale i smíšenými skupinami lidí, které skrze pohyb a tanec podporuje na cestě seberealizace na jevišti.

Studovala vzdělávání dospělých na FF UK, psychologii, psychomotoriku a Labanovu analýzu pohybu. Fascinuje ji propojení těla a mysli, se kterým ve všech svých projektech pracuje.

Mag. Art FLORIAN DIVITSCHEK

Vizuální umělec a lektor
výtvarného umění a lucidního snění

Umění studoval na Univerzitě aplikovaného umění ve Vídni a na Tokyo University of Arts v Japonsku.

Účastnil se uměleckých projektů po celém světě.

Florian nám svým neobyčejně citlivým a podporujícím způsobem pomůže prozkoumávat naše vizuální vnímání a rozšiřovat vědomí.

Práci se sny studuje již přibližně 20 let, vychází z tradice tibetského budhismu a v posledních letech následuje učení Charleiho Morleyho (žák Yeshe Rinpoche), v jehož výcviku lektorů lucidního snění a práce se stíny absolvoval již více než 150 hodin.

Od ledna 2019 vede pravidelné snové kruhy pro sdílení a rozvojvědomí ve snech i životech.

V případě zapojení do Umělecké cesty platí na tyto semináře sleva 25-50%!

Čas s maminkou – Artual, ne 24. 11. 2019, 10:00-17:30
Tvořivý den plný společných zážitků pro maminky a dcery.
Místo ještě pro 1, max 2 páry. SLEVA 33%
Info WEB

Tanec a kresba – Brno, so 30. 11. 2019, 9:30-17:00
Zatančete si kresbu a nekreslete si tanec – v Brně!
Zbývá 6 volných míst. SLEVA 50%
Info WEB


Sebeláska a sebevědomí
– Artual, ne 1. 12. 2019, 10:00-16:30
Praktický seminář pro rozvoj vědomí v těle, podporu zdravého sebevědomí a sebe přijetí.
Zbývá 6 volných míst. SLEVA 40%
Info WEB


Najdi svou sílu
– Artual, ne 1. 12. 2019, 17:30 – 21:00
Přijďte podpořit své silné stránky, sebevyjádření a postavit se do své síly.
Zbývá 7 volných míst. SLEVA 50%
Info WEB


Vymazlený víkend
– Artual, so 7.12. + ne 8.12.2019
Naučte se relaxační techniky a vyzkoušejte si rehabilitační pomůcky, díky kterým jednoduše a efektivně uvolníte své vlastní tělo i své blízké.
Zbývá 6 volných míst. SLEVA 25%
Info WEB

Maska, stín, soucit – Artual, ne 12.1.2020, 9:45 – 17:30
Pojďte se skrze práci s osobní maskou ponořit do práce se stíny (neprojevovanými částmi osobnosti) a nalézt díky tomu cestu ke smíření na vnitřní i vnější úrovni (se sebou i s ostatními lidmi)
Zbývá 8 volných míst. SLEVA 50%
Info WEB

Chci se projevit naplno a svobodně tvořit svůj život!

Chci se rozvíjet v UMĚLECKÉ CESTĚ

Nezvládáte se zapojit...?

z časových důvodů?

Nestíháte nebo nezvládáte se účastnit víkendových setkání a přitom byste opravdu chtěli začít tvořit?

Florian i Mirka nabízí celou řadu dalších kreativních seminářů.

z finančních důvodů?

Je na Vás tento program příliš nákladný?

Můžete si vybrat některý z kratších seminářů od Floriana nebo rozvoj tancem, které jsou cenově dostupnější.

V případech potřeby můžeme nabídnout SLEVU pro dvojice či skupiny přátel. SLEVU mohou nárokovat i členové projektu Divé ženy či předplatitelé pravidelných kurzů Rozvoj tancem.

Zájem o slevu napište do poznámky v přihlášce.

theme by teslathemes
X